Platby

Platby za Všespotík bude možné hradit dvěma způsoby:

  • jednorázová platba za účast: 85,- Kč
  • předplatné: 750,- Kč, platí na 10 účastí

Platby jsou vždy za dítě i jeho doprovod (rodič, prarodič..).
Informace o způsobu placení včas oznámíme (web, mail).