Organizační desatero

ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ INFORMACE před startem VŠESPORTÍKU

Jak je to s věkem dětí?

Všesportík je určen především pro předškolní děti 3-6 let. Neznamená to však, že nemohou chodit děti, kterým budou za nedlouho 3 nebo děti 6 leté, již v první třídě.

Proč cvičí společně děti a rodiče?

Cílem Všesportíku je podpořit elán a nadšení dětí pro pohyb prostřednictvím cvičení spolu se svými rodiči. Chuť dělat v životě cokoli vzniká přes somaticko-emoční kontakt, společné sdílení prožitků, pochvalu a hodnocení rodičů, které potom činnosti dětí dává cenu.

Jak se „tam“ dostanu?

V rámci rozvrhu se dočtete, na kterých místech se Všesportík koná.

Co máme mít s sebou?

Sportovní oblečení a obuv a pití. V případě slunečného teplého počasí budeme venku, v opačném případě v tělocvičně/hale na dané škole.

Jak dlouho si budeme hrát?

Každý den uvádíme 16:00-17:00 hod. Přicházejte, prosím tak, abychom mohli vždy v 16:00 hod začít (tj. cca 15 min před cvičením).

Jak často máme chodit?

To, jak často budete chodit, je na vás. Můžete chodit libovolně, pravidelně, pravidelně jen některé dny, nárazově…

Jaká velká je nutná účast?

Cvičení bude probíhat vždy. Pro hladký průběh cvičení je důležité se předem přes web přihlásit. Podle toho bude v daný den příslušný počet trenérů. Kapacita je omezena pouze v případě plavání, a to 28 dětí (Třebíč).

Jak se mám předem přihlašovat?

Přihlášky a rezervace na jednotlivá cvičení přes web, jednoduše, takto:
Zadám adresu: www.vsesportik.cz/rozvrh/
Kliknu na: přihlaste
Kliknu na: Vytvořit nový uživatelský účet
Vyplním požadované údaje: email, celé jméno, mobil a kliknu na: vytvořit
Kliknu na den, kdy se chci předběžně přihlásit, zadám: Nová Rezervace a vyplním celé jméno dítěte a věk; potom potvrdím: Vytvořte Rezervace.
Předběžné přihlášení není podmínkou účasti, nicméně nám pomůže nominovat adekvátní počet trenérů a efektivně se na cvičení připravit.

Jak je to s placením?

Platit můžete vždy na místě za jednorázovou účast (85,- Kč/cvičení) nebo formou předplatného (750,- Kč/10 cvičení – tj. 75,- Kč/cvičení).

Další informace

www.vsesportik.cz/kontakt/