O Projektu

Organizace

Zodpovědné osoby / náš tým

Všesportík budou personálně tvořit:
  • garant Všesportíku
  • hlavní zodpovědní trenéři
  • trenéři

jednotlivá jména a organizační struktur budeme postupně doplňovat

Prostory

jednotlivá místa, prostory a časy budeme postupně doplňovat