O Projektu

Obsah Všesportíku

Hlavní činnosti

 • Pohybová průprava (pohybové činnosti a průprava jsou spojeny, pokud možno, s aktivním zapojováním rodičů)
 • Pohybová prevence
 • Podpora mentálního vývoje, spolupráce s rodiči

Pohybová průprava

Každé odpolední „hraní si“ bude jinak zaměřené a rodiče a jejich děti si budou moci vybírat, na které „hraní si“ a jak často budou s dětmi chodit.
Během týdne budou mít děti s rodiči možnost navštěvovat průpravy pro rozvoj běžeckých, gymnastických, plaveckých dovedností nebo základů her.
 • běžecká, atletická průprava (základy běhů, skoků, přeskoků, běžecké, skokanské, závodivé hry, koordinace…)
 • gymnastická průprava (základy kotoulů, lezení, rytmika, balanční cvičení, obratnost, pohyblivost, rytmika, pohybové hry…)
 • průprava pro plavání (seznamování se s vodou, hraní si ve vodě…)
 • průprava pro nejen míčové hry (házení, chytání, driblování, manipulační cv. s míči, pohybové hry…)

Pohybová prevence

Součástí každého Hraní si v každém dni budou cvičení, které budou dětem sloužit jako prevence pro podporu správného růstu.
Zároveň u dětí, u kterých zaznamenáme počínající růstové, lokomoční obtíže, bude v týdnu vyhrazen jeden den, kdy se dítěti po celou dobu bude individuálně věnovat naše terapeutka.
 • cvičení k vnímání vlastního těla
 • cvičení pro správné držení těla
 • cvičení na podporu správného vývoje pohybového aparátu
 • cvičení pro prevenci skolióz

Podpora mentálního vývoje, spolupráce s rodiči

Rodiče každého dítěte mají možnost konzultovat své dítě s našimi konzultanty
 • osobnost dítěte
 • školní zralost
 • na jaký sport se dítě hodí