O Projektu

Další návaznosti Všesportíku

Spolupráce s MŠ

Součástí Všesportíku bude iniciativa spolupracovat s mateřinkami. Pakliže nám to bude umožněno, dopoledními návštěvami MŠ a hraním si s dětmi, budeme chtít děti pro odpolední hraní si ve Všesportíku motivovat.

Spolupráce se ZŠ

Vizí do budoucna je návaznost na Všesportík na základní škole / základních školách prostřednictvím zvýšené dotace hodin tělesné výchovy, ve kterých budou děti v rozvoji všestrannosti pokračovat.. Pracujeme a zejména v průběhu příštího školního roku na této vizi pracovat budeme.

Všesportík po 6. roce

Po uplynutí prvního roku Všesportíku chceme, aby už školní děti, které nebudou sportovat pod hlavičkou některých ze sportů, dva krát týdně ve všesportíkovském duchu pokračovaly a dál svoje pohybové dovednosti rozvíjely.

Vzdělávání trenérů třebíčských sportů

Základem kvality Všesportíku jsou jeho trenéři a vizitkou bude kvalita naší práce. Všichni trenéři Všesportíku se budou průběžně společně vzdělávat zejména v oblasti komunikace, znalostí specifik věku 4 – 6 let, budou prohlubovat svoje znalosti co do obsahu jednotlivých „hraní si“.
Stejnou možnost budou mít i všichni ostatní trenéři všech třebíčských sportů, každý trenér bude na seminářích vítán.

Semináře pro rodiče

Spolupráce s rodiči ve Všesportíku bude nejen v jejich aktivním zapojování se do hraní si s dětmi, ve společné komunikaci ohledně organizace nebo v možnosti pro rodiče konzultovat svoje děti.
Také pro rodiče máme připraveny semináře a diskuze, kde budou moci čerpat mnoho užitečných informací o dětech, výchově, rolích a kompetencích atd…